Strict Standards: Declaration of action_plugin_importoldchangelog::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /var/www/lundarallarna.se/public_html/wiki/lib/plugins/importoldchangelog/action.php on line 8

Strict Standards: Declaration of action_plugin_importoldindex::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /var/www/lundarallarna.se/public_html/wiki/lib/plugins/importoldindex/action.php on line 57

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/lundarallarna.se/public_html/wiki/lib/plugins/importoldchangelog/action.php:8) in /var/www/lundarallarna.se/public_html/wiki/inc/auth.php on line 313

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/lundarallarna.se/public_html/wiki/lib/plugins/importoldchangelog/action.php:8) in /var/www/lundarallarna.se/public_html/wiki/inc/actions.php on line 163
Översikt modellen [Lundarallarna.se]
 

Översikt modellen

  • Skala: HO
  • Epok: III och IV
  • Modellbyggare: Fredrik Andréasson och Jonas Andréasson
  • Storlek: Banan är en hyllbana i fem sektioner.
  • Teknik: Märklin C-räls. Märklin digital.
  • Utförande: Hyllbana.
  • Status: Banan är färdig till 95%.
  • Byggstart: 2009 (Ersatte Hamburg Hamnbana)

Allmänt

Projektet Harz - Tel Bahn - är en mindre före detta privatbana1) som idag trafikeras av DB lokaltåg samt passeras av regionaltåg till och från städerna Hamm am Unterberg (Sachsen-Anhalt)2) och Burg im Oberbergen (Thüringen)3). På banan finns mellanstationen Tel am Harz (Niedersachsen)4) med bibana till småorter i bergen, numera med nedlagd persontrafik och ytterst sporadisk godstrafik 5). Bild från trakten, se här.

Förutsättningar

Ändstationerna, vilka är lite större stationer ligger i större orter mellan vilka folk pendlar även via denna mindre bana, även om det förekommer andra förbindelser via större järnvägar. Malmtransporter förekommer på banan i korta tåg. Tåglängden har fått begränsas på grund av dels stationernas ytterst korta längder och dels kurvradierna och lutningsförhållandena. Därför måste man köra tätare i stället. En mindre mekanisk industri finns i Tel, som via stickspår skickar ut respektive får tillsänt sig olika varor på främst öppna godsvagnar. Trafiken utgörs i stället huvudsakligen av persontåg i förortstrafik med tät tidtabell mellan städerna Hamm am Unterberg och Burg im Oberbergen.

Tel am Harz är en typisk bergsort med betydande intäkter från turistnäringen. Dels har Casino- och spaverksamheten på Burg Tel stor betydelse. Den rena luften lockar många vandrare till orten. Det finns en betydande vinterturism i Harz. Restauranger, övernattningsmöjligheter och souvenirbutiker blomstrar. Det finns en fönsterharzfabrikör i Tel am Harz.

Förhistoria och historia

Området befolkades samtidigt som övriga Europa i samband med isavsmältningen i skandinavien. Inget speciellt inträffade i området förrän Romerska riket fick sin första kommendantur i Harz, vilken var förlagd just till Tel am Harz. Namnet är troligen från denna tid. Borgen, som numera är Casino och Spa, ligger på rester av en mycket äldre anläggning. Borgen har sitt utseende från sentida ombyggnader, men kärnan är mycket tidig. Under medeltiden hade Tel am Harz en betydande roll i Harzområdet. Överståthållaren Fritz Grünbard är kanske den mest kände härskaren. Under senmedeltiden så missgynnas Tel i jämförelse med andra orter och tappar i betyelse. Just detta kan ses i att Tel am Harz ligger i gränslandet mellan Thüringen, Sachsen-Anhalt och Niedersachsen.

Järnvägen kom till byn Tel am Harz 1877 i och med byggandet Hamm am Unterberg - Tel am Harz bahn (HUTAH-bahn). 1880 stod linjen klar till Burg im Oberbergen - Tel am Harz (BOTAH-bahn) klar och genomgående tåg kunde köras. Sidolinjen in till Sankt Andreasberg blev först klar 1899. Denna bana stängdes efter 1945 då krigsskadorna var för stora. Dock förekommer fortfarande vissa tågrörelser ut till Sonnenberg dit linjen fortfarande går, men mycket sporadiskt.‎

Industrihistoriskt är området känt för sin gruvdrift och materialbrytning. Järnvägens tillkomst medförde att området blomstrade upp då transporterna underlättades. Trä och krossad sten är naturligtvis också varor som transporteras.

Krigen - Fösta världskriget innebar inget speciellt för området. Man levererade järnmalm från linjen Tel am Harz - Sonnenbergen. Kanontillverkning har skett i mindre grad i Tel am Harz. Under andra världskriget fanns en hemlig anläggning vid samma järnvägslinje, som blev hårt angripen av allierade styrkor, vilket innebär att efter kriget fanns inte ekonomiska resurser att återställa banan, som ledde till anläggningar som ingen ville använda mera. Ett sorts hemligt vapen tillverkades. Spår av testaktiviteterna har återfunnits. Bland annat har en mini-Stuka- bombplan av aldrig tidigare sort återfunnits i ett otillgängligt bergsområde.

Stukafynd i bergmiljön. En underlig mini-stuka har återfunnits i ett otillgängligt bergparti. Ingen annan har sett denna typ tidigare. Ministukan är troligen ytterligare ett av tredje rikets hemliga vapen.

Stukafynd i bergmiljön. En underlig mini-stuka har återfunnits i ett otillgängligt bergparti. Ingen annan har sett denna typ tidigare. Ministukan är troligen ytterligare ett av tredje rikets hemliga vapen. I folkmun kallad KartoffelStuka

Man misstänker en sorts strålkanon har använts. Eventuellt har man även utvecklat en raket kallad V6 - Kaugummirakete - med vilka några påståtts har åkt till månens baksida med. Tel am Harz hade dock en borgmästare, Hubert von Trapp, som ville hålla sig ur kriget och lyckades på något sätt att få staden förskonad från både tredje riket som kriget i sig. Tyvärr passerade järnvägen staden så helt utan inblandning var man inte.

Efterkrigstiden medförde att det delade Tyskland fick järnridån inpå knuten till Tel am Harz som hamnade i Brittisk zon. Här förlades 75 Brittiska signalspaningsregementets specialavdelning för östeuropeisk avlyssning. Borgen Burg Tel användes för verksamheten. I och med kalla krigets slut har borgen kunnat omdisponerats till Casino och Spa på heltid, vilket tidigare varit dess täckmantel.

Burg Tel har tidigare varit förläning till överståthållaren men är idag Casino och Spaanläggning för tillresande turister och kunder. Spa- och Casinogäster roar sig på berget...

Borgen används idag som Casino och Spa. En speciell bergssol eftersträvas av gästerna som gärna solar top-less.

Tel am Harz, några bilder:

Det lilla torget myllrar oftast av aktivitet. Många pendlar till antingen Burg am Obergerg eller Hamm an Unterberg eftersom det är trevligare att bo i denna lilla by. Ölet från Harz är den kända Hasserödern, som oftast avnjutes i Bierhof am Bahnhof. Idag musicerar Bahnkapelle Tel utanför stationen.

Det lilla torget myllrar oftast av aktivitet. Många pendlar till antingen Burg am Obergerg eller Hamm an Unterberg eftersom det är trevligare att bo i denna lilla by. Ölet från Harz är den kända Hasserödern, som oftast avnjutes i Bierhof am Bahnhof. Idag musicerar Bahnkapelle Tel utanför stationen.

Bierhof am Bahnhof i Tel. Hasseröder är det perfekta valet en halvvarm sensommardag. Konkurrenten till Hasseröder Union Bier ...

Bierhof am Bahnhof i Tel. Hasseröder är det perfekta valet en halvvarm sensommardag. Konkurrenten till Hasseröder Union Bier kommer per bil över torget.

Nattbild från torget i Tel am Harz Oktoberfest i Tel am Harz

Nattbild från torget i Tel am Harz. Oktoberfest.

Stationen Tel am Harz

Spår 1 i Tel am Harz En pendlare bland många...Byns enda blondin, skulle man tro, men så är inte fallet. Harzflickornas skönet i Tel är vida känd, tyvärr är det många som flyttar härifrån i vuxen ålder.... Denna mö pendlar dock till Hamm - Unterbergen där hon arbetar på C&A.

Spår 1 i Tel am Harz, Tåg mot Hamm am Unterberg. En pendlare bland många…Byns enda blondin, skulle man tro, men så är inte fallet. Harzflickornas skönet i Tel är vida känd, tyvärr är det många som flyttar härifrån i vuxen ålder…. Denna mö pendlar dock till Hamm - Unterbergen där hon arbetar på C&A.

Infarten till Tel am Harz. Lutningarna på banan till Tel am Harz är precis på gränsen till att man skulle installera kuggstång. Stationen i Tel am Harz

Infarten till Tel am Harz. Lutningarna på banan till Tel am Harz är precis på gränsen till att man skulle installera kuggstång. Stationen i Tel am Harz

Hamm am Unterberg

Denna ort har cirka 150 000 invånare och är en mindre centralort i Braunschweig - Hannoverområdet. I centrum finns diverse affärer såsom Kaufhof, C&A, Hertie m fl. butiker i den typ av stad. De ungdomar som bor i Tel am Harz går ofta i gymnasieskola här.

Hamm - Unterbergen, en resenär skyndar i småregnet... Hamm - Unterbergen, nattbild från stationen Hamm - Unterbergen, en plattformsbild från denna lite större ort. Från spår 6 avgår var 15de minut ett regionaltåg mot Hannover över Burg - Oberbergen via Tel am Harz. Ställverket i Hamm - Unterbergen

Burg im Oberbergen

Denna ort har cirka 250 000 invånare och är en lite större centralort. I centrum finns de flesta affärer som också återfinns i Hannover eller Leipzig. Staden har eget universitet och teknisk högskola. Werner Heisenberg lär ha studerat här, men man vet inte riktigt när och var han fanns. Järnvägsstationen har svåra skador sedan andra världskriget och fått delvis annorlunda utformning i efterkrigstiden. Industriellt finns det ett järnverk och gruva(dagbrott) samt flera andra industrier.

Burg im Oberbergen, nattbild från stationen Malmtåg fångat vid Erzwerk Oberbergen

Burg im Oberbergen, nattbild från stationen. Ett malmtåg fångat vid Erzwerk Oberbergen till höger.

Bangårdsbild från banhallen invid stationshuset Burg im Oberbergen. Man lagar hålen i perrongen. Här syns inte bara tågen i banhallen utan också reparationsarbetena å plattformen. Till vänster syns ett mycket tidigt lok som ställt ut som Denkmal vid 100-årsjubileet av banan Burg im Oberbergen - Leipzig

Bangårdsbild från banhallen invid stationshuset Burg im Oberbergen. Man lagar hålen i perrongen. Den högra bilden visar inte bara tågen i banhallen utan också reparationsarbetena å plattformen. Till vänster syns ett mycket tidigt lok som ställt ut som Denkmal vid 100-årsjubileet av banan Burg im Oberbergen - Leipzig

Dagbrottet i Burg im Oberbergen:

Schaufelradbagger 1152 flyttas Schaufelradbagger 1152 flyttas över bangården i Burg - Oberbergen Schaufelradbagger 1152 flyttas Lite åtgången är maskinen efter daglig drift i nästan trettio år.

Tågtyper

Persontågen förekommer i form av korta lokaltåg. Dragkraft är ånglok av typerna 86 och 81. Diesellok är V100 och V160. Vagntyper är antingen Silberlinger eller gröna Donnerbüchsen. Malmvagnar är av typen OOtz 50. Diverse andra godsvagnar förekommer. En och annan passvagn passerar systemet med ordinarie tåg.

V160 vid plattformen i Wendezug richtung Hannover. Br 81 001 Just nu står V100 inne för service.

I förgrunden ett lokaltåg bestående av en Silberlinger och en resgodsfinka. Dragkraft BR 86. Mitt i bilden ser vi ett lokaltåg bestående av fyra Donnerbüchsen. Dragkraft Br 81. Bakom står ett regionaltåg bestående av tre Silberlinger i ett Wendezug. Dragkraft BR160.

Spårplan

Spårplan Ortofoto

1) Städerna är fiktiva - ni hittar inte dom på kartan!
2) Fiktiv stad mellan Braunschweig och Hannover ungefär kring Goslar på Nordsidan av Harz
3) Fiktiv stad mellan Göttingen och Leipzig ungefär mellan Herzberg och Bad Lauterberg på sydsidan av Harz
4) Denna ort ligger mellan Goslar och Sant Andreasberg
5) Altenau - Sankt Andreasberg - en sträcka som aldrig har haft järnväg mig veterligt
 
harz_-_tel_bahn.txt · Senast uppdaterad: 2012/11/15 23:33 av jonas
 
Om inte annat angivet, innehållet i denna wiki är licensierat under följande licenser:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki