Olunda

Lundarallarna.se
Översikt

Panorama över anläggningen

Olunda Mekaniska

Öppen verkstad med inredning

Sågverk med smalspår

Spåret mellan sågverk och station

Lokstationen

 

Uppställningsbangården

Startade som en fiddle-yard

Stationen

Centrum av anläggningen

Banvaktsstuga

Med förebild från Malmö - Ystad

Plankstrykning

Ett jobb som aldrig blev klart

Tintin

Alla förebilder är inte verkliga