Ringen

Nollpunkten

Ny
Rundbana
Med tunnel

Vi har alltid haft en önskan att kunna köra runt. Vi har velat se våra fordon sträcka ut. Nu har vi rivit Olunda och Sockerbruket för att kunna bygga en rundbana med tunnel.

Spårplan

Så här skall det bli Mer...

En liten början

Lok och spår på plats i hålet


Ringen

Nollpunkten
Foton

Bilder från bygget

Förhistoria

Den nya banans början

Spårplan

Varför den ser ut som den gör

Elsystem

Beskrivning av elsystemet