Reflösa Weckoblad
Nr 1 - 26 augusti 2004
Lundarallarna idag
Vi träffas varje tisdagskväll i vår lokal på Dag Hammarskjölds väg i Lund.
I pauserna mellan kaffedrickande och diskuterande bygger vi på våra banor i skalorna 0, H0 och N.

H0-banan, Lundby - Revlösa Järnväg, är vårt mest omfattande bygge, denna kommer att löpa genom tre rum. Det startade för cirka två år sedan efter att vi hade flyttat till ny lokal. I dag består det mest av en osannolik röra av brädor, skruv, lim och räls. Det finns dock ordning i röran och fliten är stor så det dröjer nog inte så länge föränn det första tåget rullar.

0-banan består av ett stationsområde och är den som har kommit längst i färdigställande. En stor del flyttades från vår gamla lokal. Det finns speciella websidor som beskriver 0-skalan i detalj, se menyerna på vår hemsida.

N-banan byggs som en bokhyllsbana i en Ivar-bokhylla från Ikea. Detta är ett format som är mycket lämpligt i ett vardagsrum i lägenhet och en del av banan kommer ursprungligen från ett sådant. Den består idag av nio hyllplan omväxlande 30 och 50 cm djupa.

Vi har även en modulanläggning i H0 som vi uppträder med på olika ställen. Det senaste blir på modelljärnvägsutställningen i Valby, Köpenhamn den 28 - 29 augusti.
Mer information om utställningen finns här

sh
Åter i tjänst

Nu börjar höstterminen på H0-bygget, Ante verkar lite fundersam så här i starten.
Första numret av Reflösa Weckoblad
Genom detta skall vi försöka att regelbundet berätta om våra aktiviteter, modelljärnvägsbyggen, evenemang och kanske något nytt från vår omgivning.
Av namnet att döma får man intrycket att det skall komma ett nytt nummer varje vecka, så blir det inte. Det skall snarare tolkas så att det aldrig blir något oftare än en gång i veckan. Ambitionen är att förnya sidan åtminstone en gång i månaden. Har vi inget nytt att skriva om kan vi ju alltid sätta in några nya bilder.
sh
Utställningsförberedelser

Nu är det dags igen för en ny uppvisning med våra moduler. Ett par dagar före avfärden till Valby Köpenhamn passar utställningsgeneralen Lennart och förste överassistenten Anders på att göra lite finputsningsarbete.
Ny bro
Den nya järnvägsbron över Kaprifolievägen
Det är inte bara vi som är flitiga, även banverket som under sommaren fick en ny bro på plats på västkustbanan. Trafiken rullar nu igen sedan 2 aug.
En blivande hållplats och en blivande station på Lundby - Revlösa

Liten solkurva stjälper ofta stort lok. BLÅ
Tycker du att bilderna är små,
klicka på dem så blir de större.
Tillbaka till startsidan

Till bladets föregångare


En aktuell vy från skala 0 banan. Foto Georg