Reflösa Weckoblad
Nr 10 - 15 maj 2005
Skala N
En blick in i de halva rum som tilldelats N-skalan.
Anläggningen är byggd som moduler på hyllplan i en Ikea Ivar-bokhylla. Ett bärande skäl till att det blev så beror mest på att vi hade tillgång på överblivna färdigbyggda delar.

Vi håller just nu på med att bygga till fyra ytterliggare hyllplan enligt bilden till vänster.

Nedan några vyer från den "gamla" delen.

Precis som all världens förebilder är banan byggd för punkt till punkt trafik.

sh
Tycker du att bilderna är små, klicka på dem så blir de större.

Skala 0 växer
Genom att ockupera en del av en gång har 0-banan fått möjlighet att sätta upp ett nytt bord. För att inte hindra fri passage (till fikarummet) är förbindelsen till övriga delen utförd som en rörlig bro.

Det råder visserligen en viss skepsis till rörliga broar och sektioner efter det pinsamma misslyckandet med en liknande lösning på H0-banan (se nr. 6). Bilden nedan visar den numera icke rörliga sektionen.

Det skall bli skoj och se hur gammal bron blir här på nollan.

sh
Byggtips, en skrinda i skala N
Trots det lilla formatet är denna tämligen enkel att bygga, lagom avkoppling en regnig semesterdag.
Frågor eller synpunkter är alltid välkomna med e-post till bladet@lundarallarna.se

Tillbaka till startsidan
Till tidigare nummer