Reflösa Weckoblad
Nr 13 - 15 september 2005
Resa i Schweiz, några bilder ur Anders Lindholms semesteralbum
Zürcher Museums-Bahn
Zürcher Museums-Bahn (ZMB) har inga egna spår utan använder Sihltalbahn mellan Zürch-Wiedikon och Sihlbrugg.

Ett av förenings ånglok (bilden) har varit i tjänst på Sihltalban från 1899 till 1962. Lok nr 5
(E 3/3) med smeknamnet "Schnaaggi-Schaaggi" överlevde elektrifieringen 1924 eftersom det även kunde användas för rangering.

Tillsammans med vagnar som också tjänstgjort på Sihltalban är lok nr 5 idag ”Eisenbahn-nostalgie”.

Länk: www.museumsbahn.ch/

Waldenburgerbahn - smalast i Schweiz
Waldenburgerbahn i närheten av Basel är med spårvidden 750 mm den smalaste smalspårsjärnvägen i Schweiz. Här finns stundtals även trafik med veterantåg och ett litet ånglok som finns i modell hos Liliput. Lokomotivet, döpt till G Thommen (G 3/3) är byggt 1902 i Winterthur av Schweizerische Lokomotiv & Maschinen-Fabrik. ( www.waldenburgerbahn.ch )
Stationen i Waldenburg, snart klart för avgång.
Nostalgitåget lämnar Waldenburg för att åka till Lietal.
Waldenburgerbahn som går mellan Waldenburg och Lietal trafikeras normalt av dessa elmotorvagnar.
Frågor eller synpunkter är alltid välkomna med e-post till bladet@lundarallarna.se
Tillbaka till startsidan
Till tidigare nummer