Reflösa Weckoblad
Nr 14 - 15 oktober 2005
Arbetet på vår H0-anläggning
Etapp 1
Dags för det elektriska
På bilden ovan ser järnvägens elmästare Leif till att alla trådar kommer på rätt plats i ställverket.
Manöverpanel för omläggning av växlar och inkoppling av körspänning till olika segment.

Veckobladets redaktör som har en stor distans till det elektriska känner en viss mistro mot alla dessa paneler. Först sätter man dit alla knappar som behövs, sedan sätter man dit lika många till för att ingen skall förstå hur det fungerar.

Ny vägbro över Kladdån
(Större bild)
Den nya vägbron byggd i nonmuretansk stil på plats över den kommande Kladdån.

Bron har formgivits av den berömde arkitekten Ricardo Karlstorpi från Borglundagård öster om Revlösa. Han är känd för att ha konstruerat flera broar på olika håll i Europa. Alla dessa har tyvärr gått ett tragiskt öde till mötes, de löstes upp och sköljdes bort när vattnet släpptes på.
Vi tror dock att vår bro skall klara sig bättre, vattnet i Kladdån blir troligen plastbaserat och oändligt trögflytande.

Etapp 2
Bygget fortsätter nu runt hörnet...
...och växer in i rum 2.

Exempel på
en trist resa.
Texter och bilder: Sven H
Frågor eller synpunkter är alltid välkomna med e-post till bladet@lundarallarna.se
Tillbaka till startsidan
Till tidigare nummer