Reflösa Weckoblad
Nr 15 - vintern 2005/2006
Växelomläggningsteknik på Lundby - Revlösa Järnväg (H0)
LRJ används i rälsmateriel av fabrikat Tillig. Växlarna läggs om med hjälp av Tortoise växelmotorer som ger en lagom långsam och tyst rörelse. Växeltungan låses i läge genom att det alltid går ström genom motorn, alltså även när den har stannat. Strömmen är låg, c:a 20mA, så det har ingen större betydelse för det elektriska. Det motsvarar t.ex. den ström som behövs för att en lysdiod skall indikera växelläget på en panel.
Det finns dock ett litet problem, motorn måste kopplas in med en omkopplare med fasta till-lägen. Detta blev ett bekymmer för LRJ som önskade att en del växlar skall gå att lägga om från flera platser, centralt och lokalt. Det var även ett önskemål att i framtiden ha möjlighet att använda datorer eller annat digitalt tjafs för växelomläggningen.

Lösningen på problemet blev en enkel elektronisk krets, en s.k. bistabil vippa. Denna fungerar som ett elektriskt minne och ser till att det alltid går ström i rätt riktning genom tortoisemotorn.

Den kan styras med flera parallellkopplade momentomkopplare som tryckknappar eller återfjädrande vippomkopplare.
Den går även att styra från elektronik med s.k. öppenkollektorutgångar (transistorer) eller direkt från utgången på digitala kretsar.
För indikering av växelläget på panel kan två antiparallellkopplade lysdioder kopplas i serie med motorn. Strömmen begränsas till rätt värde för dioderna av motorn. Beroende av riktning lyser en av dioderna svagt när motorn går och sedan starkt när den stannar då växeln har kommit i rätt läge.
Elektronik bör egentligen helst undvikas på modelljärnvägar för att slippa en massa ovidkommande trassel. I det här fallet blev det dock en förenkling. LRJ har dessutom konsulterat extern expertis på området genom att anlita MJ-specialisten Ellen-elektronik som entrepenör för arbetet.
Frågor eller synpunkter är alltid välkomna med e-post till bladet@lundarallarna.se
Tillbaka till startsidan
Till tidigare nummer