Reflösa Weckoblad
Nr 22 - mars 2007
Gravöl hos Malmö Modelljärnvägs Klubb

Malmö modelljärnvägsklubb (MMJK) har funnits på samma adress sedan 1980 men nu är det dags att flytta. Anledningen är att klubblokalen, ett gammalt skyddsrum i ett industriområde, och hela kvarteret det ligger i skall rivas. Den gamla industrimiljön skall ersättas med moderna bostäder. Området har nog aldrig tillhört Malmös finaste men nu är det rejält nedgånget så det känns inte fel med en sanering men tyvärr drabbar det en av Malmös finaste modelljärnvägar.

För att visa upp modelljärnvägen en sista gång arrangerade man ett gravöl lördagen den 10 februari. Man hade bjudit in MJ-vänner från båda sidor av sundet som kunde beskåda något så ovanligt som en färdig modelljärnväg och naturligtvis var Lundarallarna där för att låta sig inspireras en sista gång

Klubben har visserligen kvar skyddsrummet fram till sommaren men man har redan hittat en ny lokal och börjat förbereda den. Den nya lokalen, som ligger i källaren till ett relativt nytt bostadshus, verkar betydligt bättre än den gamla. 

Klicka för större bild

Korna betar fortfarande fridfullt, okunniga om de annalkande grävskoporna

Klicka för större bild

Armén har mobiliserats för att rädda det som räddas kan undan de annalkande byggnadsarbetarna

På klubbens hemsida är man noga att påpeka att lokalen har två toaletter och ett pentry. Den gamla lokalen saknade rinnande vatten och varje form av avlopp och det märks, när man pratar med medlemmarna, att det är något de saknat. Om inte annat så kommer klubbens kaffekoknings-ansvarige att få det mycket lättare.

Själv slås jag av den nya lokalens modelljärnvägsmässiga mått. Tågrummet är fyra meter brett och nästan 20 meter långt. Med spår längs med långsidorna blir det lätt att få till långa förebilds­riktiga stationer. Samtidigt så är det svårt att tänka sig att någon annan form av verksamhet skulle uppskatta dessa mått vilket borde underlätta hyresförhandlingarna.

Naturligtvis är det tråkigt att behöva förstöra (riva) något man levt med och drömt om i 27 år. Samtidigt är en flytt en möjlighet till en nystart. Det kan vara svårt att komma in som ny medlem i en förening där mycket av anläggningen redan är klart. Även om man hittar en ledig uppgift så har ofta många av de äldre medlemmarna redan tänkt en massa om hur det borde bli. Tankar som kanske inte är nedskrivna men som ändå skapar besvikelse. ”Där hade ju jag tänkt att...” är ett exempel på repliker som kan vara svåra att hantera när huvudsyftet är att man skall trivas tillsammans.

Klicka för större bild

Flera Lundarallare besökte gravölet men det var bara dessa två som fastnade på bild.

På gravölet hade man redan tagit fram förslag till en ny spårplan som debatterades friskt. Just valet av ny spårplan kan vara svårt i en klubb. Även om man har jobbat tillsammans under en lång tid så har var och en sin egen vision om den perfekta järnvägen. Någon vill ha mest smalspår, någon annan vill satsa på tungt trafikerade huvudlinjer, ytterligare någon vill främst ha landskap. Så länge man har en gammal bana så finns det begränsade möjligheter till konflikter men när man står med en ny lokal och spårplanen är ett tomt ark papper så kommer alla olika drömmar upp till ytan. De bästa modelljärnvägarna har en idé som ofta drivits fram av en eller ett par individer.

Klicka för större bild

Sågverket servas av en smalspårsbana från stationen i Wilseleda

Klicka för större bild

En vacker modell av SJ litt Tp stod avställd(?) vid Wilseleda lokstall i väntan på banans rivning.

Om man har en sådan ”diktator” så kan man uträtta storverk men risken är att flera medlemmar lämnar klubben på vägen. Kanske är den vägen bäst när man startar en ny klubb. Frågan är trotts allt om målet är att bygga en perfekt modelljärnväg eller om det är viktigare att ha trevligt tillsammans. Lyckas man kan resultatet bli mycket bra men att jämka alla olika viljor ställer stora krav på klubbens ledning. Jag hoppas och tror att det går vägen för MMJK och räknar med att de ganska snart har en ny järnväg på plats.

Följ utvecklingen på MMJK hemsida, www.mmjk.org

Text och foto

Olof Wickström

Jag gillade verkligen väggen på lokstallet i Wilseleda. Se hur naturligt olikfärgade tegelstenarna är.

Klicka för större bild

Detaljer överallt. Det talades också om att man skulle spara denna del av anläggningen och inkorporera den i det nya.

Klicka för större bild Klicka för större bild

Vid (rail-)vägs ände

Frågor eller synpunkter är alltid välkomna med e-post till bladet@lundarallarna.se
Tillbaka till startsidan
Till tidigare nummer