Reflösa Weckoblad

Nr 25 - november 2007

Två Tyska museer för järnvägsintresserade

DB Museum i Nürnberg och Deutsches Museum Verkherszentrum i München är två spännande museer för järnvägsintresserade. Men museernas utställningar är olika uppbyggda. DB Museum beskriver de tyska järnvägarnas utveckling mestadels i ord och bild. I Verkherszentrum står de uppställda loken i centrum. Där finns också mycket mer än tåg att beskåda eftersom det är ett trafikmuseum.

DB Museum i Nürnberg

Museet delar in den tyska järnvägshistorien i tre epoker. Uppbyggnadsfasen, där de tyska delstaterna hade sina egna järnvägsförvaltningar. "Järnvägen i demokratin och diktaturens tjänst" 1918 till 1945, dvs. Weimarrepubliken och nazidiktaturen. Sist kommer "Längs separata spår" som beskriver järnvägarna i de båda tyska staterna fram till återföreningen. Här nedan kommer några intressanta nedslag i den tyska järnvägshistorien hämtade från utställningarna.

 

 

DB Museum. DB VT 11.5

DB Museum. DRG EP 3/6

Bildandet av Deutsche Reichsbahn (DR) blev ett resultat av Versaillesfreden. Segrarmakterna bestämde i fredsfördraget att vinsterna från de tyska järnvägarna kulle vara med att betala krigsskadeståndet. Europas då största järnvägs-företag betalade regelbundet, plus att man dessutom klarade av ett stort moderniserings-program.

Om DR tjänade demokratin under Weimarrepubliken kom järnvägen också att tjäna diktaturen under naziregimen. Reichsbahn transporterade med samma precision livsmedel till städerna som krigsmateriel till fronten. Från hela Europa transporterades fångar till förintelselägren. Anställda som inte uppträdde lojalt mot nazismen avskedades och partimedlemmar gick före vid befordran.

 

Förbundsdagen i det nybildade Västtyskland beslöt 1949 att byta namn på järnvägarna i de amerikanska, brittiska och franska zonerna till Deutsche Bundesbahn. Den Sovjetiska militären lämnade över ansvaret för järnvägarna i öst till DDR som behöll namnet DR. Över fyrtio järnvägslinjer mellan Förbundsrepubliken och Östtyskland bröts längs med järnridån. Endast åtta återöppnades för genomgående gränstrafik. Allt detta har redan hunnit bli historia och hamna på museum.

DB Museum. DRG 05001

Deusches Museum Verkehrszentrum i München

Deutsches Museum är ett gigantiskt teknikhistoriskt museum. Det räcker inte med en dag om man vill gå igenom alla samlingarna. I de centrala delarna av München ligger själva Deutsches Museum som har två stora filialer utanför centrum, Flugwerft Schleissheim och Verkehrzentrum. Störst är Deutsches Museum i centrum som är ett allmänt teknikhistoriskt. museum. Flugwerft Schleissheim beskriver den tyska flyghistorien med hjälp av utställningar och bevarade flygmaskiner. Schleissheim är en bevarad flygplats från 1920-talet vilket i sig är en sevärdhet. Verkehrzentrum är ett museum för trafik och transporter. I tre stora hallar visas lok, spårvagnar, personbilar, lastbilar, bussar, cyklar mm.


Verkehrszentrum. Königlich Bayrisch Staats Eisenbahn S 3/6 och ICE

Verkehrszentrum. En plats i en godsvagn till förintelsen kostade lika mycket som en tredje klass biljett. Beslagtagen judisk egendom finansierade transporterna och pengarna hamnade hos DR.

Verkehrszentrum. 600 mm lok från Orenstein&Koppel

Verkehrszentrum. VW taxi från Mexico City

Verkehrszentrum. Cykel- och mopedverkstad från 1950-talet

Text och bild, Anders Lindholm som besökte Nürnberg och München i juli 2007

Frågor eller synpunkter är alltid välkomna med e-post till bladet@lundarallarna.se
Tillbaka till startsidan Till tidigare nummer