Reflösa Weckoblad

Nr 27 - mars 2008

Nyheter från Reflösa med omnejd

Plåtstins- & Waggonfabriken Linero har utökat sitt allt mer diversifierade produktsortiment genom import och försäljningsagentur av nordamerikanska gödselspridare av det välkända fabrikatet GHQ. Dessa ombyggas därstädes för att passa svenska driftförhållanden genom att uttransport- och spridningsanordningarne anpassas till konsistensen hos gödseln från "keoårr" av de svenska raserna SLB, SRB och i viss mån SKB, samt för gång i vänstertrafik. Bilden till höger är hämtad ur Plåtstins- & Waggonfabrikens säljbroschyr. Vi hoppas snart att även kunna presentera bilder av gödselspridaren i drift i det sydsvenska jordbruket.

Den första, och måhända enda, gödselspridaren från Plåtstins- & Waggonfabriken har i dagarna levererats och har setts på en godsvagn vid godsmagasinet på Littrahult stn.

Från vår lantbrukskorrespondent meddelas att gödselspridning behövs före nästa skörd då årets blev något mindre än normalt.

Biltrafik vid obevakad järnvägsövergång

Reflösa polisdistrikt ha, efter hemställan av konstapel  Borglund,  erhållit en ny radiobil. En Opel Kapitän av 1953 års modell har levererats till Karlstorps gård av firma Wiking där den byggts om till polisbil.

Från Lundby meddelas man avser starta så kallade Lödaftnar för sysslolösa äldre. Enligt initiativtagaren, herr Skedström, är avsikten att stackarna skall erbjudas ett meningsfullt alternativ till att driva omkring i sina trädgårdar där de kan snubbla och skada sig å nerfallna grenar.

Enligt initiativtagaren är det en ny sorts klipparks-hobby som skall erbjudas de äldre. De få klippa ut mönstrade delar ur ark, vika dem enligt givna anvisningar så att de likna jernvägsfordon samt limma dem med flytande tenn. Vi hoppas att detta utmärkta initiativ skall leda till fler vagnar i trafik å Revlösabanan.

Frågor eller synpunkter är alltid välkomna med e-post till bladet@lundarallarna.se
Tillbaka till startsidan Till tidigare nummer