Reflösa Weckoblad
Nr 3 - 14 oktober 2004
Hur vi tillverkar våra granskogar
På våra utställningsmoduler i har vi planterat en del granar, även kallade garnar. Dessa är gjorda efter en beskrivning i ett flera år gammalt nummer av tidningen Allt om Hobby. Vi får ofta frågor om hur de är gjorda och har därför gjort en beskrivning i bilder.

Artikeln Hur vi tillverkar enkla granar
finns under menyvalet biblioteket
lundarallarna.se

sh
Notera.
Det verkar som de som bygger skala0-banan inte har givit stationen något riktigt namn ännu. Redaktionen för Reflösa Weckblad är åtminstone ovetande om detta och använder arbetsnamnet "Oveta" i texterna tills vidare.
red.
Länktips
En gammal bok att koppla av från modelljärnvägs-arbetet med:

MED ÅNGA OCH ELEKTRICITET, MINNESSKRIFT med anledning av 25-årsdagen av Sveriges Lokomotivmannaförbunds tillvaro 1908 24/1 1933

http://www.lysator.liu.se/runeberg/medanga/

sh
FÖRÄDLADE TRÄ AB

Foto: Georg
Det har på senare tid märkts en allt större efterfrågan av sågat timmer i skala 0. För att klara detta har Förädlade Trä AB, ett dotterbolag till skogskoncernen AB Skogar & Diken, byggt en ny såg i Oveta. Denna har placerats mycket lämpligt så att den maskerar en ful pelare som går genom anläggningen.
Man har också anlagt en smalspårig järnväg för transporter till och från Oveta station där omlastning till normalspår kan göras.

Foto: Georg
Den nya sågen har skapat många nya arbetstillfällen för folket i bygden. Det råder dock en viss osäkerhet om alla vet vad de skall göra.
sh
Tycker du att bilderna är små, klicka på dem så blir de större (med något undantag).
Utställningsstress

H0-modell: Lennart / Foto: Sven
Det har varit nervösa veckor för utställnings-
generalen med två utställningar på kort tid. Först Valby Köpenhamn i slutet av augusti och sedan
C4-OPEN i Malmö den 30 - 31 oktober.
sh
Men så i augusti märktes en ny påtaglig aktivitet i området. Det kom traktorer, spårläggningsattiraljer och lastbilar med makadam. Resultatet kan vi se den 27 september, äntligen ett tåg genom spårporten.
Äntligen
För flera år sedan gjordes ett omfattande arbete vid Lunds C. Bland annat byggdes en spårport för planskild korsning mellan västkustbanan och södra stambanan.
Jag blev ytligt inblandad i detta bygge eftersom jag hade parkeringsplats cirka 6 m från arbetsområdet. Nåja, bygget blev klart och dammlagret på bilen minskade därefter påtagligt.
Allt verkade sluta lyckligt om det inte varit för att det aldrig blev några spår i porten. I sju år har denna nu stått tom och öde, inga spår, inga tåg.
En trist syn, spårporten den 5 december 2003
Sven H
Tillbaka till startsidan
Till föregående nummer
Valid HTML 4.01!