Reflösa Weckoblad

Nr 37 - april 2011

Klicka på bilden för större version

  Smalspårig torvbana i Mellanskåne

I närheten av skånska Höör, närmre bestämt i Sjöholmen ligger Rönneholms mosse. Här skördar företaget Econova torv som förädlas till odlingsjord och jordförbättringsmedel. Torven transporteras på räls från mossen till förädling i en fabriksbyggnad. Spårsystemet har en längd på 15 km och spårvidden är 750 mm.

Torvbrytningen startades1886 tillsammans med en 600 mm torvbana där hästar stod för dragkraften. De mest trafikerade delarna av den dåtida banan elektrifierades redan 1916. Genom ägarbyte under 1960-talet ändrades spårvidden till 750 mm och motorlok ersatte eldriften.

Dagens torvindustri är en rationell verksamhet med moderna maskiner ute på mossen. Inne i fabriken där torv och gödselmedel blandas är processen datoriserad. Förpackningen i plastsäckar är helt automatiserad. Stora odlare köper odlingsjord i ”lösvikt” som hämtas med lastbilar. Rönneholms mossens enda smalspårslok går naturligtvis att styra med radio.

Klicka på bilden för större version

En grävskopa som bearbetar torven

Klicka på bilden för större version

Torven transporteras i vagnar som lastas av grävskopor. Ett torvtåg består av lok plus fem vagnar vilka rymmer 20 kbm vardera. Loket kan radiostyras av grävmaskinisten.

Klicka på bilden för större version

Smalspårsloket tillverkades ursprungligen i Sovjetunionen 1962. Loket blev kraftigt ombyggt under 1970-talet och har även utrustats med en Volvo motor.

Klicka på bilden för större version

Källor:

Industrilok i Skåne – Malmöhus län av Janis Priedits.
www.industrihistoriaiskane.se


Text och bild, Anders Lindholm

Frågor eller synpunkter är alltid välkomna med e-post till bladet @ lundarallarna.se
Tillbaka till startsidan Till tidigare nummer