Reflösa Weckoblad

Nr 38 - november 2011

Klicka på bilden för större version

Jernhusens depå i Raus – ett bildreportage

Jernhusens depå i Raus utanför Helsingborg har varit i full drift i ungefär ett år. Där underhåller man och reparerar tåg alla dagar i tvåskift från kl. 06.00 till 22.00. Järnvägsfrämjandet har besökt anläggningen under hösten och här kommer ett bildreportage från besöket.

Depån i Raus med spår och verkstad hyrs ut till Mantena Sverige AB och Alstom. I verkstadsbyggnaden finns fyra spår varar tre disponeras av Mantena och ett av Alstom. Jernhusen hyr ut flertalet liknande depåer runt om i landet.

Klicka på bilden för större version

Alstom utför här garantiservice på Skånetrafikens 49 nya Pågatåg X 61. Skånetrafiken har avtal med Mantena till år 2017 för underhåll av främst X 61. Dessutom servar Mantena Östgötapendelns X 61:or tills man får en egen anläggning. Ägare till Mantena är NSB som i Raus kommer att sysselsätta 50 personer

Klicka på bilden för större version

Lyftanordningar (gula) som används för att kunna montera av motorvagnarnas boggier

Klicka på bilden för större version

Mycket av utrustningen på X61 finns ovanpå taken. Bryggor på pelare gör det lätt för personalen att underhålla och reparera från ovan

Klicka på bilden för större version

Felsökning på taket, två datorer vill inte kommunicera med varandra. De som jobbar med moderna motorvagnar behöver klara av allt från datorer till att knacka bort is


Text och bild, Anders Lindholm

Frågor eller synpunkter är alltid välkomna med e-post till bladet @ lundarallarna.se
Tillbaka till startsidan Till tidigare nummer