Reflösa Weckoblad
Nr 4 - 15 november 2004
Nytt namn?
I förra numret nämndes att stationen på nollan ännu inte fått något namn. Tydligen läste de skyldiga detta för plötsligt kunde man se denna skylt uppställd på perongen.
Nu återstår att se om det är detta namn som skall gälla i framtiden.
sh
Hört på tåget.
En liten pojke hade villat bort sig i de olika vagnarna och kunde inte hitta tillbaka till sin plats. Konduktören påträffar honom med gråten i halsen och frågar:
- Kan du inte alls komma ihåg var du satt?
- Jo, svarar pojken, det var en liten sjö utanför fönstret.
BLÅ
Men Lundbys handelsläge var fortfarande rätt bra, och när det för cirka hundra år sedan visade sig att det fanns sten att göra byggnadsmaterial av klev också den tunga industrin in.

Hamnen vid mynningen av Lundbyå, Lundhamn, exporterar jordbruksvaror, gatusten och världsberömda gravstenar. Importen består av allt från kol till olja.

Lundby, en knutpunkt i H0-världen
Lundbys belägenhet och geografi har i litteraturen aldrig blivit riktigt tydligt beskriven, men det ligger vackert på en sluttning framför slätten med åsens böljande kullar bakom. På horisonten anar man såväl Malmhamn som Eslund borta på slätten.

Den gamla stenbron över Lundbyån är ett synligt bevis på förekomsten av en äldre landsväg. I närheten av bron har arkeloger funnit rester av en romersk väg från folkvandringstiden. Detta är ett sockencentrum som sannolikt tillkommit redan på 1000 talet med 1100-tals kyrka, tingshus och gästgivaregård. Både kulturgeografer och ekonomiska historiker ser Lundby som ett typexempel på vad som händer när ett sockencentrum utvecklas till ett stationssamhälle. Lundby mölla får en ångmaskin och utvecklas till en kvarnindustri. På platsen syns fortfarande lastkajen. Flertalet handelsbodar och hantverkare bäddade för varuutbyte med omvärlden. Det fanns tidigare även med mejeri, trädgårdsmästare, Lantmännens och självklart ett postkontor. I svunnen tid var det jordbruket som var basen i ekonomin i Lundby, och så är det fortfarande, fast numera mindre dominerande.

Vad det var för förutsättningar som gjorde att orten utvecklades från den lilla by på landet det en gång var?

Handeln har gamla traditioner i Lundby. Redan biskop Egino drog strax efter vikingatidens slut fördel av Lundbys strategiska läge och byggde sig där ett starkt fäste till skydd för handeln (som han flitigt mjölkade), men han flyttade därifrån när han kunde lägga det näraliggande Eslund under sig. Eslund hade nämligen ett ännu bättre läge för handeln, särskilt sedan konkurrensen med det gamla Uppsåtra försvunnit, vilket redan då var

för mycket länge sedan. Men kung Sven Estridsson höll länge biskop Eginos ambitioner i schack, fast han fick ge sig till slut.

Eginos fäste i Lundby oskadliggjordes rätt snart genom att de fortifikatoriska delarna revs. Resten gjordes till ett kloster, som också det försvann någon gång på 1600-talet, efter reformationen. Kvar blev bara den lite stubbade kyrka vi ser i dag. Åtminstone en del av stenen från Eginos borg lär nu finnas i Eslunds domkyrka.

Texten är ett urklipp ur utkast till historiebok för Lundby - Revlösa Järnväg.
Bilder på några av Kjell Edvardssons trevliga H0-modeller
Litt Sa
Postbuss
Ruston Bucyrus RB19
Litt Ub
Litt Da
INSLEY
Tycker du att bilderna är små, klicka på dem så blir de större.
Fler modeller finns i fotoalbumet , litt. T23 på en av Kjells utställningsmoduler,
litt. Yo1 , elloket litt. F och litt. T44
Tillbaka till startsidan
Till föregående nummer