Reflösa Weckoblad

Nr 40 - januari 2012

Tektoniska deformationer upptäckta efter olycka!

Reflösa Weckoblads reporter fick rycka ut och fotografera och intervjua Spärrman Karlsson vid olycksplatsen, vilken är belägen invid brofästet på bron över Gångforsen.

Sånär hade lokomotorn vält över ända om inte farten varit någorlunda låg. En teknisk utredning kommer att ske så fort Baningenjör Friberg kommit fram på plats, meddelar Sprmn Karlsson.

Baningenjör Friberg tackar Reflösa Weckoblads snabbe reporter för hans reportage ang urspårningen. Sånt får natuligtvis inte hända. Enligt en preliminär utredning av Bning Friberg så beror olyckan på den mänskliga faktorn.

Enligt berörd expertis å universitetet i Lund beror dock de tektoniska rörelserna på en så kallad Månadsstädning

Klicka på bilden för större version

Spärrman Karlsson begrundar de tektoniska krafternas  åverkan

Klicka på bilden för större versionStyrelseordförande UB Lokstedt har medelat Weckobladet att efter den mycket kostsamma och tidsödande urspårningen vid Sockerbruksbron har styrelsen för Olunda Järnväg beslutat att ansöka om
bidrag för kameraövervakning vid nämnda ställe för att slippa sådana tragiska händelser i framtiden


Denna tidnings redaktion förstå dock inte vad nytta en kamera skulle göra

Fotograf: Janez Novak, Ljubljana, Slovenija, Wikimedia

Text från Lundarallarnas forum

Bild Jonas & Fredrik om ej annat anges

Frågor eller synpunkter är alltid välkomna med e-post till bladet @ lundarallarna.se
Tillbaka till startsidan Till tidigare nummer