Reflösa Weckoblad
Nr 7 - 15 februari 2005
På spåret efter en 100-åring
Nästa anhalt blev lokstallet på Lunds Södra. Tyvärr är inte detta lika välbevarat som stationshuset, det har definitivt sett sina bästa dagar. Området skall nu bebyggas med bostadshus så vi får se vad som händer här.
Sista anhalten blev denna bro över motorvägen (E22). Den har aldrig haft något med Lund - Revinge att göra utan kom dit i början på 50-talet när banan var industrispår. Man undrar vilket snille som har stått för färgvalet, det skulle aldrig tillåtits på en modelljärnväg.
Text och bild: Sven H
Vinterproblem
Det var på ånglokens tid. Vattnet i pumphuset hade frusit och stinsen avsände följande telegram till trafikchefen: "Har frusit i pumphuset i natt." Svarstelegrammet löd: "Vem har bett Er ligga i pumphuset?"
BLÅ
I år kan vi fira att det är 100 år sedan fick Lund en ny järnväg. Den 27 maj 1905 var det dags att inviga Lund - Revinge Järnväg . Dessvärre tvingas man också notera att det är 66 år sedan den lades ner. Nerläggningen innebar dock inte att allting försvann. Det går faktiskt fortfarande att åka hela sträckan, visserligen inte med tåg utan med cykel.
Spåren låg kvar en bit in på 60-talet som industrispår. När de sedan revs upp fick banvallen bestå som cykel och gångstråk. Idag går det att cykla hela vägen på den gamla banvallen från järnvägens ändstation Högevall strax söder om Lund C till Södra Sandby 12 Km öster om Lund. Vill man fortsätta till Revinge går det också bra, här har dock järnvägen nedgraderats till vanlig väg.
I mitten av januari bestämde jag mig för att cykla sträckan Högevall till Lunds östra utkant för att se om det fanns fler spår av järnvägen. Det gamla stationhuset på Lunds Södra gick inte att missa. Även banbyrån skymtar i bakgrunden.
Tycker du att bilderna är små, klicka på dem så blir de större.

Byggtips. Hur man kan försvenska en tysk personvagn.
Innan målningen av korgen skall även takkonsollerna skäras bort. En lämplig SJ-röd färg kan rostprimer som Auto-k från Preem-macken vara. Taket målas med Humbrol 67 som finns på sprayburk.

På underredet sitter spännstag integrerat med en stor behållare. Jag tyckte inte att detta passade och plockade bort det. Vagnen är så pass kort att den klarar sig utan spännstag.

Plattformsräckena fick sitta kvar då de ser bra ut men grindarna skall bort liksom en del detaljer på räckena. Underredet är nu klart för målning, lämpligen svart. Det skall sitta en gastub under vagnen t. ex. Perl 1-500 som målas röd.

Inredningen kan gärna få lite färg men först skall toalettutrymmet skäras bort. Här kan bli plats för en kamin om man vill. Fönsterna monteras och även några Preiserfigurer kan behövas. Snäpp ihop korg och underrede. Byt plattformsgolvet till ett tunt av NE-kvalitet, detta målas svart. Montera Perl-grindar 4-111 och övergångsbryggor 4-115, dessa målas svarta. Sätt på taket och montera de konsoler som finns med i grindsatsen. Sätt även upp en plattformsbelysning, Perl 4-220. En svensk vagn är dessutom utrustad med slutsignalhållare, Perl 5-001.

Dekaler monteras efter tycke. Där det gjordes ny plankning kan man sätta en 3kl. På rambalken kan det sitta revisiondatum, tillverkare, antal passagerare etc. vid fotstegen brukar det stå littera, min vagn heter C9. Dekaler har jag plockat från ett Vva-ark. Sätt på hjul, koppel och tryckluftslangar, de slangar som medföljer ser bra ut även om de inte är helsvenska.

Vagnen är nu klar att sättas i trafik.

Text och modellbygge: Rickard Borglund
Vagnen jag har utgått ifrån är Brawa kat. nr. 2140, en mycket fin vagn.
Man börjar med att skilja korg från underrede och ta av hjul och koppel. Fönsterna måste demonteras och de kan sitta rejält fast. I mitt fall sprack ett fönster så jag delade det på mitten och lät det vara öppet. Fönstret i mitten är vitmålat och kan läggas i bromsolja under ett dygn för att få bort färgen. Fönsterbågarna målas med Humbrol 62.

På korgsidorna sitter det en del skyltar. Den ovan mittfönstret kan pillas bort och hålet spacklas. Den mitt på korgen kan sitta kvar då många vagnar hade destinationsskyltar här som t.ex. Malmö-Ystad. De små som sitter ute vid korgslutet kräver mer jobb, de är gjutna i plasten. Jag använde ett rakblad och hyvlade bort dem försiktigt och skar därefter ny rillning i plankningen. Eventuella missar kan delvis döljas med dekaler.

I gavlarna skall borras hål för ledstänger.


Foto: Sven H

Frågor eller synpunkter är alltid välkomna med e-post till bladet@lundarallarna.se

Tillbaka till startsidan
Till tidigare nummer