Reflösa Weckoblad
Nr 9 - 15 april 2005
Avslöjande bild
För ett tag sedan satte jag in bilden till vänster på vår interna informationssida under rubriken "Indiska reptricket eller hur man elsvetsar utan elkablar". Reaktionen lät inte vänta på sig. De följande veckorna sågs verkstadschefen gå omkring med ett besvärat ansiktsuttryck.

Problemet fick så småningom sin lösning och en brett leende verkstadschef bad oss titta in i verkstaden. En ny stor fin svetsomformare hade kommit på plats till allas glädje.

Gladast av alla blev dock Svetsar-Kalle som genast förklarade att nu har både livet och arbetet fått en ny mening.

sh
Svetsningsarbete i nya verkstaden.
Frågor eller synpunkter är alltid välkomna med e-post till bladet@lundarallarna.se

Tillbaka till startsidan
Till tidigare nummer

Presentation av några nollor i Olunda
Sigge Kolik , lokeldare, har i många år försökt förmå järnvägen att byta ut de smutsiga koleldade ångloken mot nya moderna oljeeldade.
Vicke Revblad , tidningsförsäljare som förser alla resenärer med senaste nytt. På förmiddagen är dessutom tidningarna oftast obegagnade.
Bo Fink, verkstadselev, har en av järnvägens viktigaste uppgifter, han hämtar bröd och kakor till för- och eftermiddagsfikat. För ändamålet disponerar han ett av järnvägens snabbaste fordon.
Gamle stinsen Banér ser trött ut, men det är inte att undra på. Han har drabbats av ett öde värre än kollegans i Hohög som blev berömd för att han inte fick pension förrän vid 82 års ålder. Han längtar efter dagen då han kan citera en annan berömd kollega. "Där går ett tåg - det ger jag f-n i".
Detta blev soldyrkaren och avslappningskonstnären Lazy Labans sista arbetsdag. Rulle Böör t.h. försökte visserligen varna honom att disponent Knast von Planka var i antågande, men försent.
Muraren Sten Murén har som vanligt tittat lite väl djupt i pilsnerbacken. Idag har han börjat mura i brädstapeln utanför Förädlade Trä AB.